Fonds

ANBI gegevens.

De contactgegevens van de Stichting zijn:

Naam Stichting Zuster Visser Fonds
KvK 41141569
RSIN 811750516

Internet                www.zustervisserfonds.nl
e-mailadres           info@zustervisserfonds.nl

Bestuurssamenstelling:
J.C. Tuk (voorzitter/secretaris);
J. van den Bor (penningmeester);
A. Abbink-Kleyburg (algemeen deksel);
G. Stroeve (algemeen deksel).

Soort fonds: Zuiver vermogensfonds ondergebracht in een stichting als rechtsvorm.

Aanvraagprocedure:
Primair door het verstrekken van een aanvraagformulier dat vanaf deze website kan worden gedownload.Ook kan het aanvraagformulier digitaal ingevuld en ontvangen worden, waarbij de bijlagen separaat per post moeten worden verzonden naar het secretariaat. Besluitvorming in een bestuursvergadering, die een aantal maal per jaar vindt wordt gehouden. Over een donatie door het bestuur na een nadere correspondentie wordt gevoerd anders dan de bevestiging van het besluit aan de aanvraag. Er kan tegen een besluit op geen enkele manier bezwaar worden gemaakt van een beroep worden aangetekend. Financiële bijdragen worden opgericht in de vorm van schenkingen aan de rechtspersonen.
Het fonds investeringen geen bijdragen in exploitatiekosten.

Behoorlijk beleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.Zij hebben een vergoeding van de door het uitvoeren van hun recht uitgevoerde kosten. De betaling van de vaste kosten vergoeding vindt twee maal per jaar plaats.

Beleidsplan:
Het primaire doel van het beleggingsbeleid is het realiseren van beleggingsopbrengsten op basis van het realiseren van beleggingsopbrengsten en vermogensaanwas, het realiseren van het doel van de Stichting te financieren. De bank start minstens twee maal per jaar een overleg met het Bestuur betreffende de beleggingsstrategie aan de hand van de nettoresultaten van de beleggingsportefeuille.

Verslag uitgevoerde en schenkingen:
de financiële gedetailleerde bijlage 1).

Financieel: verantwoord
In de financiële verantwoording geven wij de balans, de verlies- & winstrekening en toelichting 2021 weer.
Het proces slaat 12 maanden op die gelijk lopen met het kalenderjaar.
Om de documenten te zien klik op:
  1. ANBI jaarrekening 2021
  2. Jaarrekening 2021
  3. Toelichting op jaarrekening 2021


Laatste nieuws