Privacy Verklaring

Inleiding
Stichting Zuster Visser Fonds verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacy Verklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Stichting Zuster Visser Fonds verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting Zuster Visser Fonds en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Stichting Zuster Visser Fonds behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stichting Zuster Visser Fonds verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Stichting Zuster Visser Fonds verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website Stichting Zuster Visser Fonds.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Zuster Visser Fonds beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Zuster Visser Fonds na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting Zuster Visser Fonds gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stichting Zuster Visser Fonds website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij kunnen gebruik maken van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Stichting Zuster Visser Fonds inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stichting Zuster Visser Fonds de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Stichting Zuster Visser Fonds kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. U kunt informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Stichting Zuster Visser Fonds heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Stichting Zuster Visser Fonds zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Zuster Visser Fonds kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacy Verklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Stichting Zuster Visser Fonds, dan kunt u deze richten aan Stichting Zuster Visser Fonds, Kamperfoelielaan 21, 3233CG Oostvoorne,
e-mail: info@zustervisserfonds.nl

Inzage, correctie en verwijderen van Persoonsgegevens
Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of uw Persoonsgegevens te verwijderen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons secretariaat: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Stichting Zuster Visser Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Stichting Zuster Visser Fonds adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Laatste nieuws