Protocol

Het recht op het door het bestuur toegekende donatiebedrag vervalt
1 jaar ná de datum van toekenning.
Laatste nieuws